Studenten/ Scholendag Herpsymposia 2019

Op 10 oktober 2019 zal er een uniek evenement plaatsvinden speciaal voor het onderwijs dat zich bezighoudt met dier gerelateerde opleidingsrichtingen. Denk hierbij aan dierenverzorging, ethologie, ecologie, biologie, herpetologie, toxicologie, wildlife management, diergeneeskunde, etc.
Op deze dag zullen internationaal gerenommeerde sprekers een dag lang lezingen en masterclasses verzorgen voor student en docent.
De dag biedt echter nog veel meer, zo krijg je de kans om de sprekers te ontmoeten, met ze te netwerken er zijn stands en ook zal er een bijzondere documentaire worden getoond.
Al het eten en drinken zal ook deze dag volledig zijn inbegrepen net als de entree voor Burgers zoo.
Hoe dan ook een geweldige ervaring en enorm leerzame dag.

Laat je als student/ docent inspireren door mensen die al jaren in het vak zitten of juist net gestart zijn, zij geven allen tips en adviezen hoe je na je opleiding een carrière kan starten en kunnen de helpende hand bieden bij stage plaatsen.
Het is uniek voor de wereld dat zo’n groot aantal sprekers naar Nederland is afgereisd voor dit symposium en nog veel bijzonderder is het feit dat ze hun tijd aanbieden om invulling te geven aan een dergelijke “onderwijs dag” hetgeen nog niet eerder heeft plaatsgevonden.

De doelstelling van stichting Herpetofauna is dan ook om een dergelijke onderwijs dag te gaan organiseren bij iedere editie van onze , grotere , internationale symposia.
De dag is de uitgesproken kans om een flinke stap te maken in je opleiding, niet alleen op het gebeid van kennis, maar met name ook vanwege de kansen die het netwerken biedt met sprekers, organisaties, docenten en mede studenten. Tevens krijgen deelnemers een persoonlijk bewijs van deelname.

Wat krijg je?
– Entree tot Burgers zoo
– Deelname aan alle lezingen/ workshops
– Consumpties gedurende de dag inclusief lunch
– Film screening; “snake resue call” (nog niet eerder vertoond in Europa)
– Toegang tot stands en stagemarkt
– Toegang tot netwerkmoment
– Gepersonaliseerd deelname bewijs

Wat kost het?
Deelname aan deze dag kost je maar € 50,00 en dat is inclusief al het bovengenoemde en inclusief btw!
(scholen kunnen evt. een speciaal aanbod ontvangen vanaf deelname met 25 leerlingen)

Hoe doe je mee?
Inschrijven is simpel, stuur een mailtje naar voorzitter@stichtingherpetofauna.com en geef aan met hoeveel personen je wil deelnemen. Je ontvangt daarna spoedig een mail met de betalingsinstructies en wordt geregistreerd.

Voorlopig programma

Het voorlopige programma is hier te downloaden.

Students / School day Herpsymposia 2019

On October 10, 2019, a unique event will take place for students in education that deal with animal care, ethology, ecology, biology, herpetology, toxicology, wildlife management, veterinary medicine, etc.

On this day, internationally renowned speakers will give lectures and master classes for students and teachers for a day. However, the day offers much more; you get the chance to meet the speakers, network with them, there are stands and a special documentary will also be shown. All food and drink will also be fully included this day, as well as the entrance to Burgers zoo. Anyway a great experience and a very educational day.

As a student / teacher, let yourself be inspired by people who have been in the profession for years. They will give tips and advice on how you can start a career after your studies and can offer a helping hand. It is unique for the world that such a large number of speakers have traveled to the Netherlands for this symposium, and even more special is the fact that they offer their time to such an “education day” which has never before taken place!

The objective of the Herpetofauna Foundation is therefore to organize such an education day at every edition of our, larger, international symposia. The day is the perfect opportunity for you to take a big step in your education, not only in the field of knowledge, but also in particular because of the opportunities that networking with speakers, organizations, teachers and fellow students offer. Participants also receive personal proof of participation.

What do you get?

 • Entrance to Burgers zoo
 • Participation in all lectures / workshops
 • Consumptions during the day including lunch
 • Film screening; “Snake resue call” (never before seen in Europe)
 • Access to stands and internship market
 • Personalized participation certificate

What does it cost?
Participation in this day costs you only € 50.00 and that includes all the above and includes VAT! (schools may receive a special offer from participation with 25 students)

How do you participate?
Registration is simple, send an email to voorzitter@stichtingherpetofauna.com and indicate how many people you want to participate with. You will then receive an email with the payment instructions and you will be registered.

Provisional Progam

Provisional program can be downloaded here.

 

 

Annoucncing the Dynamic Brownian Bridge Movement Models Workshop

Home range estimations are frequently used to help understand snakes’ activities and habitat use. However, the methods used to estimate snake home ranges have remained largely unchanged for decades despite improvements in tracking technology. Older methods have been found to have potentially critical flaws that can lead to over- and under-estimation of home range size. Errors associated with home range estimation can lead to incorrect assessments of a snakes’ habitat or space requirements.

The dynamic Brownian Bridge Movement Models workshop is designed to introduce participants to a more modern method for home range estimation –dBBMMs. Unlike older methods, dBBMMs use more information gathered during data collection, namely time and location error. By combining locations, location error, times, and estimations of a snake’s speed we are able to produce home range estimations that are more realistic, improving how confidently we can answer questions connected to space use. As dBBMMs explicitly incorporate time, they also enable us to investigate movement patterns over time.

Current work is suggesting that dBBMMs, although designed for use with GPS tracking devices, are suitable for radio-telemetry studies. Dynamic Brownian Bridges Movement Model’s versatility makes them immediately applicable to snake tracking studies, without any dramatic changes to data collection procedure.

Outline

 • Presentation: Introduction, why estimate home range? Why dBBMMs?
 • Discussion: Participants, in groups, create hypothetical research questions that could be answered via home range estimation.
 • Presentation: How dBBMMs work?
 • Discussion: Participants refine their questions: how can the added information of dBBMMs improve their question?
 • Code demonstration: How do we run dBBMMs in R (using an example dataset)?
 • Code demonstration: How do we plot the dBBMM outputs in context?
 • Independent activity: Participants explore how dBBMM parameters can affect the output.
 • Independent activity: Participants work independently with an unseen dataset.
 • Presentation: Recap what dBBMMs provide us and why other methods can be problematic.
 • Discussion: Final discussion of hypothetical research questions: how could home range error impact the answers/implications?

Skills for participants

By the end of the workshop participants should understand:

 • the theory behind dBBMMs
 • the justification for using dBBMMs in comparison to other home range estimation methods
 • how to run dBBMMs in program R
 • how to choose the dBBMM parameters
 • how to interpret dBBMM results in the context of a research question
 • how to plot dBBMM ranges in the context of a study region

Royjan Taylor

It is with heartfelt sadness that we learnt of the passing of Mr Royjan Taylor, aged 44, director of the James Ashe Antivenom Trust, and Bio–Ken (Africa), located in Watamu, Kenya. Royjan passed away unexpectedly on Wednesday 12 June 2019.

There will be a moment for remembrance at the symposium.

Royjan Taylor was Director of Bio-Ken, a laboratory and research centre that specializes in snakes, based in Watamu, Kenya. Founded in 1980 by the late James Ashe, Bio-Ken is famous for its work with reptile conservation and improving the snakebite situation among the local communities in coastal Kenya.

Snakebite

This week we want to raise public awareness for snakebite throughout the world. Every year 50,000 men die of snakes bite in the Indian countryside. Most of these deaths can be prevented! Follow the simple guidelines of the film about what to do if bitten. Only antivenom can neutralize a poisonous bite; there is no other option, so rush to a hospital as quickly as possible.

4 Deadliest Snakes of India

With the coming symposium the focus will be the outreach to the younger generation and non-snake people. To get in the mood we will be sharing a number of related videos. Starting off with a video from Romulus Whitaker concerning the four deadliest snakes of India.